ece engineering
ece manager

หจก. อีซีอี เอ็นจีเนียริ่ง (ECE Engineering LTD.,PART)

เราให้บริการในด้าน ปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า สำหรับที่อยู่อาศัย หอพัก โรงแรม รีสอร์ท โรงงาน การเกษตรกรรม บริการตรวจเช็คบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และยังให้บริการงานปักเสาไฟฟ้าหรือเดินสายไฟให้กับหมู่บ้านห่างไกลในชนบทในพื้นที่ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง และพื้นที่ใกล้เคียง
     ด้วยประสบการณ์การทำงานอย่างต่อเนื่องมายาวนานกว่า 20 ปี เรามั่นใจในงานที่จะได้รับมอบหมายในภายภาคหน้าและเรามุ่งเน้นให้ความสำคัญในความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก

หจก. อีซีอี เอ็นจีเนียริ่ง ตั้งอยู่ในโครงการหมู่บ้านโฮมอินทาวน์ 29/60 ม.3 ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (50000) เราเป็นผู้เชี่ยวชาญงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าทุกประเภท ให้บริการงานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ, งานติดตั้งระบบควบคุมกำลังไฟ, ติดตั้งโคมไฟให้แสงสว่าง, งานเดินสายพาดสาย, งานติดตั้งรางรับสาย, งานปักเสา, ให้คำปรึกษาการติดตั้งระบบไฟฟ้า, ตรวจสอบระบบไฟฟ้า, บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าทุกประเภท สำหรับ โรงงาน ห้างสรรพสินค้า โรงแรม หอพัก ที่พักอาศัย การเกษตร และยังให้บริการปรึกษาออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าให้กับหมู่บ้านชนบทที่ห่างไกลที่ที่ยังไม่มีไฟใช้ ภายในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง และพื้นที่ใกล้เคียง

บริการของเรา

ece engineering map

หจก. อีซีอี เอ็นจีเนียริ่ง
ให้บริการงานด้านติดตั้งระบบไฟฟ้า ออกแบบติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า บำรุงปรับปรุงระบบไฟฟ้า งานปักเสาและพาดสาย ติดตั้งรางรับสาย ติดตั้งระบบควบคุมไฟ ทั้งแรงสูงและแรงต่ำ สำหรับ โรงงาน โรงแรม หอพัก บ้านพักอาศัย รีสอร์ท การเกษตร ในพื้นที่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง

CONTACT INFO

หจก. อีซีอี เอนจีเนียริ่ง หมู่บ้านโฮมอินทาวน์ 29/60 ม.3 ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
(053)801-534, 081-9517-499, 088-7563-678
E-mail : eceengineering_ltd@yahoo.com

  • ติดตามบน Facebook  • All right reseved ECE Engineering limited partnership.